Privacy en Cookie Policy van Amacom

Amacom, The Amazing Company B.V. (hierna: Amacom) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Het doel van deze Privacy en Cookie Policy is u te informeren over de manier hoe Amacom voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en waarop Amacom gebruik maakt van uw persoonsgegevens. Deze geldt voor de websites Amazingcompany.eu en Quecom.nl.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan Amacom verstrekt, bijvoorbeeld bij het verzoek om informatie, bij het inloggen of registreren, of het bestellen van een van onze producten worden opgenomen in de database van Amacom. Het gaat dan onder meer om de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Inhoud van de bestelling

 

De volgende persoonsgegevens worden automatisch verzameld bij het inloggen: 

 1. E-mailadres
 2. IP-adres (locatie en verbindingsgegevens)


Doel

Uw persoonsgegevens kunnen door Amacom onder meer gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 1. Administratie;
 2. Afhandeling van uw bestelling;
 3. Verstrekken van informatie over producten en diensten;
 4. Communicatie en marketing;
 5. Product- en dienst ontwikkeling;
 6. Verbetering van de website;
 7. Marktonderzoek en statistische analyses; 
 8. Transport informatie;
 9. Naleving en uitvoering van verplichtingen op grond van wet- en regelgeving;
 10. Ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het leveren van de zending).


Verwerking door en verstrekking aan derden

Amacom kan uw gegevens verstrekken aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling of de dienstverlening van Amacom, waaronder de vervoerders waar Amacom gebruik van maakt. Tevens kunnen uw gegevens door derden worden verwerkt voor marktonderzoek of statistische analyses met betrekking tot de dienstverlening en het gebruik van de website. Amacom zal met deze derden afspraken maken om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens worden gerespecteerd. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Amacom te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.


Beveiliging

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. De gegevens die u opgeeft bij registratie en bestellingen worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. Amacom laat dagelijks een virus check uitvoeren, teneinde zoveel mogelijk te waarborgen dat onze internetsite virusvrij is en blijft.

 

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt, zie 'Inzage en correctie'. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.


Inzage en correctie

U heeft het recht Amacom te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Amacom zal op uw verzoek binnen vier weken een overzicht verstrekken van alle persoonsgegevens die Amacom van u verwerkt. Indien uw gegevens onjuist zijn zal Amacom deze op uw verzoek wijzigen. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen of af te schermen. Voor deze verzoeken of vragen over deze Privacy en Cookie Policy kunt u contact met Amacom opnemen via +31(0)735430775 of privacy@amazingcompany.eu. Een schriftelijk verzoek kunt u sturen naar:

Amacom, The Amazing Company
De Tweeling 24a
5215 MC 's-Hertogenbosch

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens en uw rechten kunt u terecht op de website Autoriteit Persoonsgegevens (AP): https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar privacy@amazingcompany.eu. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.


Cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Met een cookie worden bepaalde gegevens van een websitebezoeker op uw apparaat opgeslagen en bij een volgend bezoek weer uitgelezen. De cookies worden voornamelijk geplaatst om de gebruikservaring van de websites van Amacom te verbeteren en aan uw wensen aan te passen. Amacom maakt op haar websites gebruik van functionele cookies, analytische cookies en cookies om een chatfunctie mogelijk te maken.


Functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat er producten in een winkelmandje opgeslagen kunnen worden, inloggen met inloggegevens etc. Zonder deze cookies zouden deze functionaliteiten niet werken. Analytische cookies Met gebruik van Google Analytics wordt bijgehouden hoe de websites van Amacom worden gebruikt. Zo kan Amacom de kwaliteit van de websites verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen kan worden overgebracht naar en kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics.


Chatfunctie cookies

Om u de mogelijkheid te bieden om via een chatfunctie direct te kunnen communiceren met onze medewerkers, maakt Amacom gebruik van cookies van Smartsupp. Voor meer informatie over deze cookies kunt u hier meer lezen. Lees voor meer informatie tevens het beleid van Smartsupp.


Verwijderen cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Weigeren cookies

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website: Apple Safari; Google Chrome; Microsoft Internet Explorer; Mozilla Firefox.


Wijzigingen

Amacom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy en Cookie Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina op de website worden gepubliceerd. Amacom raadt u aan dit gedeelte daarom regelmatig te raadplegen. Contactgegevens Amacom: Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

per e-mail:
privacy@amazingcompany.eu

per post:
Amacom, The Amazing Company
De Tweeling 24a
5215 MC 's-Hertogenbosch

telefonisch:
073-543 07 75 

Cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Met een cookie worden bepaalde gegevens van een websitebezoeker op uw apparaat opgeslagen en bij een volgend bezoek weer uitgelezen. De cookies worden voornamelijk geplaatst om de gebruikservaring van de websites van Amacom te verbeteren en aan uw wensen aan te passen. Amacom maakt op haar websites gebruik van functionele cookies, analytische cookies en cookies om een chatfunctie mogelijk te maken. Meer informatie over cookies

Cookies accepteren Instellingen aanpassen