Gepubliceerd op 9 jan. 2024

Bewust van rol in de maatschappij

Amacom altijd op zoek naar duurzame oplossingen!

Steeds meer organisaties zijn zich binnen hun bedrijfsvoering bewust van het belang van duurzaam ondernemen voor de toekomst van onze planeet. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact die bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu, de maatschappij en de economie. Bedrijven die duurzaam ondernemen, letten erop dat hun activiteiten het milieu niet onnodig belasten en dragen bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Amacom is zich bewust van haar rol in de maatschappij en is daarom in de loop der jaren steeds nadrukkelijker op zoek naar duurzame oplossingen. Amacom deelt graag transparant welke initiatieven er worden genomen op het gebied van duurzaam ondernemen.

Afvalscheiding
Een van de duurzame oplossingen binnen Amacom op het gebied van het reduceren van plastic, is het scheiden van afval. In de magazijnen worden alle plastic materialen, zoals verpakkingsmateriaal en folie, apart opgeslagen. Al het plastic afval wat gescheiden is, wordt vervolgens opgehaald om gerecycled te worden. De plastic bandjes die vaak om pallets heen zitten, worden ook apart gescheiden (los van het plastic), aangezien deze bandjes lastiger zijn om te recyclen. Daarnaast wordt ook papier en karton apart gescheiden.

Palletverzendingen en ritplanning
Amacom is steeds op zoek naar nieuwe technologieën en materialen om verder te verduurzamen. Zo ook voor palletzendingen. Amacom maakt gebruik van wikkelmachines die automatisch pallets inwikkelen met plastic. Deze machines moeten eens in de zoveel jaren vervangen worden. Amacom is daarom steeds op zoek naar nieuwe machines met verbeterde technologie. Net als de machines wordt ook de folie steeds verder verbeterd. Op dit moment maakt Amacom gebruik van voorgerekte folie. Deze folie is net zo stevig als de dikkere folie, maar zorgt er wel voor dat het gebruik van plastic voor het verpakken van pallets steeds meer wordt gereduceerd. 

Verder zorgt Amacom er binnen haar logistieke operatie voor dat leveringen bij partners zo efficiënt mogelijk worden ingepland. Dit houdt onder meer in dat pallets binnen de richtlijnen, zo vol mogelijk worden geladen. Op die wijze worden onnodige extra kilometers richting onze partners vermeden. 

Pakketten
Naast palletverzendingen verstuurt Amacom veel producten in omdozen. Amacom heeft ervoor gekozen om in totaal zes verschillende formaten dozen te hanteren, zodat er voor ieder product een passende doos is, zonder dat er onnodig veel opvulmateriaal gebruikt hoeft te worden. Daarnaast zijn de zes verschillende formaten dozen collo-modulair, wat een optimale passing op pallets mogelijk maakt en ook weer voor efficiency en duurzaamheid zorgt.

Amacom werkt met zes verschillende feestelijke omdozen.

Sizing
Amacom is in het bezit van een sizing machine; een apparaat dat elk product meet en weegt. Deze informatie wordt enerzijds gebruikt om de locatie voor het product in het magazijn te bepalen, maar wordt ook gebruikt om te bepalen in wat voor type omdoos een product verpakt moet worden. Het systeem rekent uit in welke omdoos een order het beste verpakt kan worden, waarna dit aan de order wordt gekoppeld, zodat de medewerkers die het product gaan inpakken exact weten welke omdoos ze moeten gebruiken. Doordat het systeem uitrekent welke doos gebruikt moet worden, wordt deze zo effectief mogelijk benut, waardoor het gebruik van verpakkingsmateriaal maximaal wordt gereduceerd.

Sizing machine waarmee ieder artikel in het assortiment van Amacom op de juiste wijze wordt ingeschaald.

Verpakkingsmateriaal
Wanneer er in een doos nog ruimte over is, wordt dit opgevuld met plastic verpakkingsmateriaal, om zo de doos te beschermen tegen stoten en indeuken. Amacom maakt gebruikt van machines die plastic luchtzakjes vullen met lucht. Er is gekozen voor plastic als opvulmateriaal, omdat de eco-indicatorscore (de graad van milieubelasting) bij plastic veel lager ligt dan bij papier. De machine vult de luchtzakjes pas met lucht op het moment dat er ook daadwerkelijk opvulmateriaal nodig is. Omdat de luchtzakjes geleverd worden zonder lucht erin, zorgt dit ervoor dat ze van een aanzienlijk mindere omvang zijn dan voorgevulde bubbelmaterialen. Dit is niet alleen gunstig voor de opslag van het materiaal, maar ook voor het transport van het materiaal, waardoor deze toepassing duurzamer is dan voorgevulde bubbelmaterialen. Daar komt bij dat de zakjes veel lucht kunnen bevatten, waardoor de hoeveelheid plastic in een omdoos zoveel mogelijk wordt beperkt. De plastic luchtzakjes zijn van gerecycled plastic en kunnen eindeloos worden hergebruikt. Ook voor wat betreft het opvulmateriaal is Amacom continu op zoek naar het meest milieuvriendelijke materiaal.

Amacom probeert het gebruik van verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk te reduceren, door enerzijds de juiste formaten dozen te kiezen, maar anderzijds ook door zoveel mogelijk het verpakkingsmateriaal van de leverancier te gebruiken. Wanneer een product al in een grote doos met opvulmateriaal is verpakt, dan wordt er door Amacom geen extra doos gebruikt en dus ook geen extra opvulmateriaal.

Verduurzaming wagenpark
Amacom heeft de afgelopen periode fors geïnvesteerd in de verdere verduurzaming van haar wagenpark. Zo zijn er onder andere meerdere laadpalen geplaatst op het voorterrein en rijden diverse collega's in elektrische bedrijfsauto's. 

Verdere elektrische verduurzaming wagenpark Amacom

Overige initiatieven 
Ook in de panden en magazijnen zijn er tal van duurzame initiatieven die Amacom op dagelijkse basis onderneemt. Van automatische LED-verlichting die op bewegingssensoren werken tot het vermijden van wegwerpmaterialen in het dagelijks gebruik bij medewerkers.

Onder aan de streep stelt Amacom alles in het werk om binnen haar logistieke dienstverlening zo duurzaam mogelijk te werk te gaan, om zo haar ecologische voetafdruk zo gering mogelijk te houden.

3 1

3 2

Cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Met een cookie worden bepaalde gegevens van een websitebezoeker op uw apparaat opgeslagen en bij een volgend bezoek weer uitgelezen. De cookies worden voornamelijk geplaatst om de gebruikservaring van de websites van Amacom te verbeteren en aan uw wensen aan te passen. Amacom maakt op haar websites gebruik van functionele cookies, analytische cookies en cookies om een chatfunctie mogelijk te maken. Meer informatie over cookies

Cookies accepteren Instellingen aanpassen